Energie

Energie

Geen beweging zonder energie. Om energie te mobiliseren is enthousiasme, het ervaren van succes en betrokkenheid nodig. Door hier gezamenlijk mee bezig te zijn wordt draagkracht ontwikkeld om te veranderen. Dat is wat er gebeurt in de workshops / werkconferenties en trainingen van Lieffering MOVES. Enkele voorbeelden:

Workshops / Werkconferenties

Het gaat hierbij om korte bijeenkomsten die van belang zijn voor het veranderproces waar de organisatie zich in bevindt. Hierbij wordt een actieve rol van de deelnemers verwacht. Lieffering MOVES mobiliseert de deelnemers en zet ze aan tot acties die tijdens of na de workshop tot concrete veranderingen leiden. Dit ondersteunt het veranderproces van de organisatie.

Trainingen

Deze duren meestal één of twee dagen. Ook hierbij is een actieve rol van de deelnemers een must. Lieffering MOVES werkt met oefeningen waarbij casussen uit de praktijk gebruikt worden. Er wordt veel waarde gehecht aan onderlinge uitwisseling van kennis en kunde. De trainingen zijn altijd in-company en op maat.
Voorbeelden van Workshops en trainingen zijn:

Leiderschapsontwikkeling
Visie vorming
Teambuilding
Omgaan met moeilijk verzuim
Aanpak van werkdruk

Uitgangspunt is altijd het inspelen op de beschikbare energie en het mobiliseren van motivatie.