Home

Alles beweegt.

Mensen zijn voortdurend in beweging. Zij veranderen. Zichzelf, elkaar en hun omgeving. Organisaties veranderen ook. Ze moeten wel, om overeind te blijven in een samenleving in beweging. Richting groei, richting meer kwaliteit, richting andere markten, richting betere afstemming van mens en organisatie.

Elke verandering kost energie, maar kan ook energie opleveren. Door die goed te coördineren, kan veel tot stand gebracht worden. Vanuit een heldere visie kun je enerzijds aansluiten bij wat mensen motiveert, terwijl je anderzijds aandacht hebt voor het inrichten van een succesvol (verander-) proces.

Lieffering MOVES kan u hierbij terzijde staan met onderzoek, advies, training en coaching.

Het begeleiden en op elkaar afstemmen van mens en organisatie in hun veranderingsprocessen is waar het bij organisatiepsycholoog Heleen Lieffering om draait.