Mens

Mens

Iedere organisatie bestaat uit en door de mensen die haar maken. Aandacht voor het optimaal tot z’n recht laten komen van mensen binnen de organisatie is van essentieel belang. Soms is tijdelijk ondersteuning nodig om mensen te helpen vervolgstappen te nemen in hun ontwikkeling. Lieffering MOVES verricht de volgende werkzaamheden op het gebied van individuele coaching:

Coaching van medewerkers

Soms dreigen medewerkers arbeidsongeschikt te worden. Een dure grap, en bovendien één die vaak met wat begeleiding voorkómen kan worden. Soms verloopt de opstart in een nieuwe functie beter als een medewerker extra begeleiding krijgt. Dit zijn twee voorbeelden van situaties waarin een beperkt aantal gesprekken genoeg zijn om ziekteverzuim en desillusie af te wenden. Deze gesprekken worden altijd voorafgegaan door een intake (tevens klik-) gesprek. Samen maken we op basis van uw vraagstelling een concreet plan. Ook de werkwijze van de coach wordt dan glashelder gemaakt. Hierbij zal geregeld gebruik gemaakt worden van elementen uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Uiteraard is strikte vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Management coaching

Heeft u als manager het gevoel dat u er alleen voor staat? Ook hier is een beperkt aantal gesprekken doorgaans genoeg om u weer op koers te brengen. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht besteed aan specifieke vraagstukken van het leiding geven (bijv. teamprocessen, verhoudingen en rollen binnen de organisatie, beïnvloeden van de cultuur e.d.) maar ook persoonlijke doelstellingen (bijv. steviger in het leiderschap staan, beter omgaan met tijdsbesteding, conflict- en stresshantering e.d.) kunnen hier aan bod komen.

Het gaat erom dat je zo omgaat met de dingen die op je weg komen dat je, ondanks moeilijkheden en tegenslagen, je leven zo kunt inrichten dat jij, en alles waar jij voor staat, tot z’n recht komt.

Goethe verwoordde dit als volgt:
”Behandel iemand zoals hij is, en hij zal zo blijven.
Behandel iemand zoals hij kan zijn, en hij zal zo worden.”