Organisatie

Organisatie

Om in deze tijd een centrale plek in te blijven nemen binnen de samenleving, moet een organisatie voortdurend in verandering blijven. Dat vergt een onafgebroken inzet van alle medewerkers. En van de leidinggevenden die hen erin begeleiden. Daarom is persoonlijk leiderschap nodig. Een duidelijke, inspirerende visie op de gewenste koers van de organisatie moet hand in hand gaan met een open communicatie met de medewerkers die hierin hun bijdrage zullen leveren. Hoe houdt u uw mensen alert, ambitieus, energiek en loyaal tegenover de organisatie, ook als de druk om te veranderen toeneemt? Hoe inspireert u uw medewerkers en collega’s om mee te (blijven) doen?

Lieffering MOVES kan u hierbij van dienst zijn met onderzoek, training en advisering op (onder andere) het gebied van:

Leiderschapsontwikkeling
Samenwerking / Conflicthantering /Omgaan met (on)gewenst gedrag
Organisatiecultuur
Begeleiding bij hoog ziekteverzuim of werkdruk binnen de organisatie

Er wordt vaak gewerkt vanuit systemisch perspectief. Een schijnbaar eenvoudig vraagstuk in de organisatie hangt vaak samen met processen die pas inzichtelijk worden als je het geheel overziet. Regelmatig zal het vraagstuk pas hanteerbaar worden als er aandacht is voor de onderlinge samenhang. Zowel tijdens coaching als tijdens organisatieveranderingen is het daarom van belang de context van betrokken leidinggevende of organisatie mee te nemen. “Wat maakt dat deze vraag hier en nu zichtbaar wordt?” kan een bevrijdende vraag zijn.

Uitgangspunt is dat door het genereren van energie en verantwoordelijkheid bij leidinggevenden èn medewerkers de organisatie in beweging zal komen in de richting van de gewenste organisatieontwikkeling.