Profiel

Profiel Heleen Lieffering

Heleen Lieffering

Heleen Lieffering (1963) is arbeids- en organisatie psycholoog (en als zodanig NIP registerpsycholoog), met als specialisme de Veranderkunde. Zij werkte tijdens haar ruim 25 jarige loopbaan onder andere als wetenschappelijk medewerkster bij de Erasmus Universiteit, als beleidsmedewerkster P&O en als arbeidsdeskundige bij het GAK. Vervolgens heeft zij haar kennis en ervaring op het terrein van ontwikkeling van mens en organisatie verder uitgebouwd als (senior) arbeids- en organisatie deskundige bij een grote Arbo-dienst. Daarna was ze werkzaam voor diverse kleinere organisatie adviesbureaus. In 2003 heeft ze Lieffering MOVES opgericht. Tussen 2008 en 2011 was ze tevens lid van de kerngroep van het Instituut voor Mens- en Organisatie ontwikkeling (IMO). In 2011 heeft ze (naast Lieffering MOVES) met twee collega’s het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie opgericht (www.het-ivp.nl). Ze werkt daar momenteel part-time als psychotherapeut. Daarnaast is ze tussen 2018 en 2020 bestuurslid van Stichting Dialoog geweest.

In 2015 heeft Heleen ACT in bedrijf opgericht (www.act-in-bedrijf.nl) als onderdeel van Lieffering MOVES. Via dit onderdeel doet ze onderzoek naar en ondersteunt ze bij veranderprocessen waarbij het verbinden van management en medewerkers aan organisatie- en persoonlijke waarden centraal staat. Ze maakt hierbij gebruik van de inzichten uit de Acceptance and Commitment Therapy, een moderne en evidence based therapievorm die ook succesvol in bedrijven wordt toegepast.

Heleen is werkzaam (geweest) in veel verschillende branches, maar met name in de zakelijke dienstverlening, (semi-) overheidsinstellingen en gezondheidszorg.

Heleen heeft naast een doctoraal in de psychologie een mastertitel in “labour and organisation” (MLO). Daarnaast is ze psychoterapeut (BIG).

Heleen werkt in het algemeen alleen, maar maakt voor trainingen vaak gebruik van een (vast) aantal acteurs. Tevens maakt zij deel uit van een uitgebreid netwerk van deskundigen, en betrekt zij gericht deskundige en enthousiaste collega’s bij onderdelen van opdrachten die een specifieke deskundigheid vereisen.

Voor het opvragen van haar curriculum vitae, recente projecten en referenties kunt u contact opnemen door het contact formulier onderaan de pagina.

KvK: 28098453